Therapia

Therapia


Opis Pojma: Terapija, liječenje, upotreba mjera i sredstava koji utiču na suzbijanje neke bolesti; actinotherapia, aktinoterapija, terapijsko iskorišćavanje biološkog dejstva zračne energije hemijski aktivnog dijela svjetlosnog spektra, plavih, ljubičastih i ultraljubičastih zrakova (npr. zračenje kvarc-lampom). Sunčanje ili helioterapija je prirodna a V. radioterapija i zraci (ultraljubičasti); aëroheliotherapia, aerohelioterapija, kombinovano liječenje izlaganjem cijelog tijela vazduhu i suncu; aërotherapia, aeroterapija, izlaganje tijela vazduha u svrhu liječenja ili radi pojačanja otpornosti organizma, aërothermotherapia, aerotermoterapija, terapijska primjena toplo vazduha; autohemoterapija, ubrizgavanje bolesniku njegove sopstvene krvi u cilju izmjene načina reagovanja njegovog organizma; autoserumska t., ubrizgavanje bolesniku seruma njegove sopstvene krvi; balneotherapia, balneoterapija, liječenje kupanjem cijelog ili dijela tijela u termo-mineralnoj ili običnoj vodi (npr. terapijsko kupanje u običnoj vodi u izvjesnim bolestima, npr. tifusa). Kupanje djeluje bilo toplotom, trajanjem kupanja, hidrostatičkim pritiskom, sastojcima vode (mineralima, gasovima) bilo ovim udruženim faktorima u isto vrijeme; banjska t., liječenje koje se sprovodi u banjama. V. crenotherapia; biološka t., liječenje injekcijama supstancija koje izazivaju biološke reakcije u organizmu (serumi, antitoksini, vakcine, nespecifične bjelančevine); chemiotherapia, hemioterapija, liječenje hemijskim materijama koje djeluju štetno na patogene mikroorganizme u koncentracijama koje ne oštećuju organizam čovjeka (npr. liječenje malarije kininom ili liječenje sifilisa organskim preparatima arsena); cheysotherapia, hrizoterapija, terapija jedinjenjima zlata; climatotherapia, klimatoterapija, limatsko liječenje. Praktičko korišćenje reakcija koje nastaju pod uticajem faktora različitih klimata na čovječiji organizam, u liječenju izvjesnih bolesti u cilju da se održi ili popravi zdravlje. Liječenje se sastoji u odmoru i boravku na otvorenom polju (aërotherapia), u sunčanju (heliotherapia) i u pravilnoj ishrani (dijatno-gigijensko liječnje); cellapsotherapia, liječenje plućne tuberkuloze izazivanjem splašnjavanja pluća u svrhu imobilizacije pluća (npr. vještačkim pneumotoraskom ili torakoplastikom); crenotherapia, krenoterapija (grčki „srene“ znači izvor), (1) ličenje izvorskim termalnim, odnosno mineralnim vodama. V. banjska t.; (2) specijalni dio medicinske hidrologije koji se bavi indikacijama za liječenje prirodnim ljekovitim vodama i metodama ovog liječenja, cryotherapia, krioterapija, terapijska primjena hladnoće tušem, vlažnim hladnim oblaganjem, kupanjem, kesom s ledom, hlor-etilom, snijegom ugljene kiseline itd.; Curie-therapia, liječenje radijumom, v. radijum-terapija; depo-t., liječenje upotrebom injekcija testosterona s produženim terapijskim dejstvom usljed sporog razlaganja (oko 20 dana), kao što je enantat-testosterona, diatermotherapia, liječenje oboljelih dijelova tijela u dubini pomoću struja visoke frekvencije, niskog napona i velike jačine; t. elektroškom, t. šokom izazvanim električnom strujom, sastoji se u izazivanju epileptičkih napada kratkotrajnim provođenjem naizmjenične struje od 100 do 120 V kroz sljepoočnice. Uspješno otklanja depresivna stanja i katatonički stupor; elektroterapija, liječenje raznim vrstama električne struje, kao što su: galvanizacija, faradizacija, franklinizacija i visokofrekventne struje (darsonvalizacija, dijatermija i kratki talasi); t. emanacijama, liječenje emanacijama radioaktivnih elemenata; etapna t., pružanje pomoći, liječenje i njega povrijeđenih i bolesnih na sanitetskim etapama. Pri evakuaciji u pozadinu povrijeđeni i bolesni prolaze kroz nekoliko etapa i na svakoj sljedećoj pruža se viši oblik pomoći. Na raznim etapama povrijeđene i bolesne liječe razna sanitetska lica i da bi se obezbjedio kontinuitet u liječenju, potrebno je: (1) jedinstveno gledište svih sanitetskih lica o terapeutskim postupcima na sanitetskim etapama (v. ratna sanitetska doktrina) i (2) precizno vođenje medicinske dokumentacije na etapama (v. ranjenička karta); fangotherapia, gangoterapija, liječenje fangom ili blatom. V. peloidotherapia; faradotherapia, v. faradizacija; farmokoterapija, (1) učenje o upotrebi lijekova u liječenju bolesti, (2) liječenje bolesti pomoću lijekova; fizička t., liječenje neke bolesti fizičkim sredstvima ili postupcima (električnom strujom, zračenjem, masažom itd.); fizikalna t., v. fizička t. frigotherapia, frigoterapija, liječenje hladnoćom. V. cryotherapia; funkciona t., liječenje koje ima za cilj uspostavljanje smanjene ili izgubljene funkcije nekog organa; galvanoterapija, liječenje galvanskom strujom; haemotherapia, hemoterapija, liječenje oblasti davanjem krvi parenteralnim putem; heliotherapia, helioterapija, sunčanje u svrhu liječenja. Sunčati se može cijelo tijelo (najčešće) ili ograničen dio tijela (lokalna helioterapija); hydrotherapia, hidroterapija, liječenje vodom, terapijska primjena tople i hladne vode u obliku kupanja, tuševa, zavijanja, obloga i sl. Za h. su važni samo neki pritisak vode, trljanje njene primjene, ne uzimajući u obzir druge osobine vode, kao što je to slučaj s hidromineralnim liječenjem (krenoterapijom). Primjenjuje se u banjama i u drugim mjestima, impmunotherapia, imunoterapija, vrsta liječenja koja se zasniva na stvaranju imuniteta, t. insulinskim šokom, liječenje shizofrenije velikim dozama insulina koje dovode do kome usljed hipoglikemije. V. insulinski šok (pod šok); intravenska t., liječenje unošenjem lijekovitih supstancija u venu; t. kardijazolskim šokom, intravensko ubrizgavanje 3-8 ml 10%-nog rastvora, pentametil-enterazola (Cardiazol, Pentazol) koje dovodi do vještačkog epileptičkog napada. Služi u liječenju melanholije i shizofrenije; kauzalna t., liječenje koje ima za cilj otklanjanje ili suzbijanje samog uzroka bolesti; kinestitherapia, kineziterapija, terapijska gimnastika, aktivna mišićna gimnastika koja se izvodi ne samo iz fizioloških razloga već i u cilju liječenja, npr. redukcija jedne grupe mišića, koja je izgubila svoju raniju sposobnost za funkciju (poslije dužeg ležanja, frakture i dr.); klinička t., ispitivanje, posmatranje i liječenje bolesnika na klinici u toku izvjesnog perioda vremena, dovoljnog da se stvori ne samo potpuna slika o vrsti i stanju oboljenja nego i da se primjeni liječenje; konvulzivna t., liječenje akutnih duševnih bolesti vještački izazvanim konvulzijama. V. t. elektroškom, t. kardijazolskim šokom; t. magna sterilisans, v.t. stelisans magna; malarioterapija, liječenje progresivne parazlike unošenjem u organizam prouzrokovača malarije (m. terciana); massotherapia, terapijska masaža, upotreba masaže u cilju liječenja; mehanoterapija, metod liječenja kojim se pomaže bolesniku da izvršava pasivne i aktivne pokrete zglobova i mišića pomoću specijalnih aparata; nadražajna t., v. nespecifična nadražajna t.; liječenje infekcija injekcijom nespecifičnih supstancija, kao što su proteini, bakterijske vakcine i sl., pa čak i neorganskih materija, kao što je sumpor, koje prouzrokuju opšti i nespecifični efekt na aktivnost ćelija u stvaranju antitijela i dr.; opotherapia, liječenje ekstraktima životinjskih organa. V. organotherapia; organotherapia, organoteharpija, liječenje davanjem životinjskih organa ili ekstrakata dobivenih iz njih. Sin. apotherapia; peloidotherapia, peloidoterapija, liječenje ljekovitim blatima. V. peloidi; phototherapia, fototerapija, liječenje svjetlošću, sunčevom i vještačkom. V. heliotherapia, Finsenova svjetlost; physiotherapia, fizioterapija, liječenje fizičkim metodama (primjenom vode, vazduha, svjetlosti, toplote ili hladnoće, elektriciteta). Sin. fizička t., phytotherapia, fitoterapija, liječenje biljem; pneumatotherapia, pneumototerapija, primjena zgusnutog ili razrjeđenog atmosferskog vazduha u cilju terapije; postooperativna t., liječenje u postoperativnom periodu kojim se uklanjaju i liječe poremećaji i oboljenja nastala u vezi s operacijom; prirodna t., terapija bez primjene lijekova koja koristi samo dejstvo fizičkih sredstva, kao sunčanje, kupanje, masaža itd.; proteinska t., liječenje ubrizgavanjem neke strane bjelančevine; pyretotherapia, piretoterapija. Liječenje neke bolesti vještačkim izazivanjem temperature tijela, što se postiže fizičkim postupcima (dijatermija) ili ubrizgavanjem nekih hemijskih supstancija (sumpor), ili vakcina (tifusa), ili živih klica (krv malaričnih bolesnika). Primjenjuje se u liječenju progresivne paralize i hroničnih zapaljenja adneksa i zglobova. Pokušava se primjena i u multiploj sklerozi i astmi. V. impladuacija malariotherapia, radioterapija, liječenje bolesnika radijumom ili rendgenskim zracima. V. radijumterapija, radijumterapija, liječenje prirodnim radioaktivnim elementima (radijum, radion, mezotorijum). Primjena može biti intersticijalna (radiopunkture), endokavitarna (ženski polni organi, rektum, jednjak, usta), pomoću mulaža (koža) i telekiriterapija (metastaze u limfnim žlijezdama, kancer larinksa, razni sarkomi). Važnije indikacije: neposredno pristupačni kacer, hemangiom, fibrom, keloid. Sin. curie-therapia; radna t., upošljavanje bolesnika u cilju liječenja. Najčešće se vrši u duševnih bolesnika, a kao psihoterapija i u drugih, npr. tuberkuloznih. V. reedukcija, mehanoterapija, rendgenoterapija, liječenje rendgenskim zracima. Razlikuje se: duboka, srednje duboka, površna i kontaktna r. t., i terapija graničnim zracima, seroterapija, terapija nekim serumom, upotreba seruma u svrhu sprečavanja ili liječenja infektivnih bolesti. Sin. serumska t.; serumska t., v. serotherapia; simptomatska t., uklanjanje ili ublažavanje simptoma i znakova nekog oboljenja, npr. kašlja, a ne oboljenja koje ga prouzrokuje; specifična t., liječenje supstancijama koje imaju direktno dejstvo na prouzrokovače oboljenja, npr. liječenje malarije hininom ili sifilisa arsenobenzolskim preparatima, t. sterilisans magna, izliječenje neke zarazne bolesti jednom jedinom injekcijom nekog hemioterapijskog sredstva kojom je moguće u potpunosti uništiti prouzrokovače te bolesti; sugestivna t., sugestivno liječenje, vrsta psihoterapije pri kojoj se primjenjuje sugestija kao glavno ili jedno od sredstava liječenja. Pored obične s. t. postoji i terapija hipnozom (v. hipnosis) i liječenje raznim impresivnim mjerama (tzv. larvirana sugestija), koje sve spadaju u širok okvir s.t. Medicina još nije došla do takvog savršenstva da bi mogla potpuno da se liši sugestivnog elementa u liječenju; supstituciona t., davanje ekstrakta neke žlijezde s unutrašnjim lučenjem u cilju zamjenjivanja nedostatka rada odgovarajuće žlijezde u oboljelom organizmu; t. šokom, liječenje duševnih oboljenja izazivanjem akutnih tjelesnih poremećaja velikog intenziteta (šok-udar) hemijskim supstancijama ili fizičkim postupcima; thalassotherapia, talasoterapija, kupanje u moru u svrhu liječenja i održavanja zdravlja. Obično se sprovodi zajedno s klimatsko-vazdušnim liječenjem i sunčanjem; thermotherapia, termoterapija, korišćenje toplote, uopšte, u liječenju; tkivna t., liječenje koje se sastoji u primjeni konzervisanih tkiva ili njihovih derivata. Primjena se vrši u okolini oboljelog mjesta ili na drugim dijelovima tijela operativnim putem ili injekcijama. Prema Filatovu, koji je ovu metodu pronašao, djelovanje t.t. se osniva na nižoj temperaturi u odsustvu svjetlosti, udarna t., davanje većih doza nekog lijeka u toku kraćeg vremena u nekoliko navrata, vaccinotherapia, vakcionoterapija, liječenje neke bolesti nekim vakcinom. V. vaccinum.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Therapeutica i Theophyllinum ili dva medicinska pojma poslije: Thermae i Thermanaesthesia. Hvala vam na posjeti!
13418
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |