Test

Test


Opis Pojma: (1) vrsta pregleda ili probe, ogled, opit, ispitivanje, (2) naročita hemijska reakcija, (3) (psih.) niz ugovorenih i ustaljenih ispitivanja koja imaju za cilj da pomoću utvrđenih mjerila ustanove stanje psihičkih funkcija, npr. za isptivanje pamćenja, inteligencije, pažnje itd. V. reakcija; Addisov t., metoda za utvrđivanje broja cilindara i ćelija u sedimentu mokraće od 24 sata; Adlerov t., v. benzidinska reakcija, Allen Doisyjev t., biološki t. za određivanje postojanja estrogenih supstancija u organizmu izvjesnih laboratorijskih životinja (npr. miš). Pozitivan test se sastoji u pojavi rožstih ljuspica u razmazu vaginalnog sadržaja. Negativan t. je kad se u tom razmazu nalazi sluz i mnogobrojni leukociti; antistreptolizinski t. (AST), koristi se za dijagnostikovanje reumatizma i eventualno drugih sekvela streptokoknih infekcija. AST se zasniva na tome što patogeni (beta-hemolitički streptokoki grupe A) produkuju streptolizin O, koji stimuliše organizam na stvaranje antistreptolizina. Titat veći od 1/200 je pozitivna reakcija; Ascheim-Zondeksov t., t. za rano i sigurno dijagnostikovanje trudnoće potkožnim ubrizgavanjem nezrelim mišicama mokraće žene u koje treba da se utvrdi da li postoji trudnoća. Ako trudnoća postoji, u jajnicima oglednih životinja javlja se povećanje meškova i tačkasta krvavljenja u njima; Ascolijev t. termoprecipitacije, korišćenje kao antigena (precipitinogen) ekstrakta iz inficiranih tkiva ili leševa organa ljudi i životinja. Miješa se sa antiserumom (precipitinom) životinja imunizovanih inkapsulisanim bacilima antraksa. Ukoliko su ispitivani organi ili tkiva zaraženi bacilima antraksa, javiće se precipitacija u vidu prstena. Ovaj test se naročito koristi za dijagnozu antraksa u životinja: Astwoodov t., ispitivanje ponderalnog razvoja materije u cilju procjene estrogene funkcije Bauerov t., v. t. d-galaktozom; Botterijev t., t. za utvrđivanje prisustva ehinokokusa pomoću intrakutane injekcije tečnosti iz ehinokokne ciste; brom-sulto-ftaleinski (BSP) t., test za funkciono ispitivanje ekskretorne uloge jetre; Casonijev t., v. Botterijev t.; dehidroholni t., t. za utvrđivanje brzine krvotoka intravenskim ubrizgavanjem rastvora natrijum-dehidroholata, poslije čega se pojavljuje gorak ukus; Dickov t., t. za određivanje postojanja imuniteta prema šarlahu intradermnim ubrizgavanjem filtrata kulture hemolitičkih streptokoka; dilucioni t. (Volhard), t. za ispitivanje funkcije bubrega pomoću davanja 1 lit. blagog čaja natašte, utvrđivanja količine izlučene tečnosti u toku 4 časa i specifične težine u pojedinim uzrocima. Sin. proba vodom; Doisy-Curtisov t., proučavanje stvaranja vaginalnog kanala radi procjene estrogene funkcije; Donath-Landsteinerov t., t. za određivanje autohemolizina koji se vezuje za eritrocite samo na temperaturi od 2-10°C; Dukeov t., t. za određivanje vremena krvavljenja, Dye-test, po Sabin-Feldmanu, jedna od seroloških reakcija za dokazivanje toksoplazmoze. Princip mu je da antitijela u serumu bolesnika spriječavaju da se ekstracelularne toksoplazme iz peritonealnog eksudata inficirnaog miša normalno boje metilenskim plavilom, dok se toksoplazme u normalnom serumu boje bez zapreke; Ewaldov t., t. za određivanje kiseline u želudačnom soku poslije specijalnog doručka, Fahraesov t., određivanje brzine sedimentacije eritrocita, fenol-sulfonftaleinski t., ispitivanje bubrežne funkcije ubrizgavanjem rastvora natrijum-fenol-sulton-ftaleina intravenski ili intramuskularno, i sakupljanjem mokraće u razmacima od 1 časa. Mokraća se alkalizuje i njena obja upoređuje u kolorimetru sa standardnim rastvorom. Normalno se 60-75% boje izluči za 2 časa. Ako se za to vrijeme izluči samo 40% ili manje, bubrežna funkcija je oštećena, flokulacioni t. po Ramonu, služi za određivanje vrijednosti seruma i toksina, Freijev t., specifičan t. za utvrđivanje IV veneričnog oboljenja (lymphogranuloma venereum) intradermalnim, intraglandularnim i intravenskim ubrizgavanjem Freijevog antigena. Ako postoji ovo oboljenje na mjestu ubrizganog antigena, javlja se pri intradermalnom davanju papula, pri intraglandularnom povećanje limfne žlijezde, a pri intravenskom povišenje temperature; t. d-galaktozom, ispitivanje funkcije jetre oralnim davanjem d-galaktoze; Galli-Maininijev t., ispitivanje postojanja trudnoće pomoću injekcije ženine mokraće normalnom mužjaku žabe. Prisustvo spermatozoida u jednoj kapi žablje mokraće dokazuje postojanje trudnoće; Gordonov biološki t., dokazivanje Hodgkinove bolesti intracerebralnim ubrizgavanjem zecu limfade nomaznog tkiva uzetog biopsijom s bolesnika. Kad je t. pozitivan, nastaju karakteristične promjene u nervnom tkivu, ataksija, spazmi i paralize; histaminski t., t. za dokazivanje sposobnosti želudačne sluznice da luči HCl. Izvodi se potkožnim ubrizgavanjem 1 ml 0,1% histamina, koji podstiče želudačnu sekreciju; horiogonadotropinski t., utvrđivanje inkretogene funkcije sjemenika ubrizgavanjem horiogonadotropina; ako poslije toga na nastupi povišenje količine 17-ketosteroida, ta je funkcija poremećena, indigokarminski t., ispitivanje bubrežne propustljivosti pomoću intramuskuline injekcije rastvora indigokarmina i bilježenjem vremena njegove pojave u mokraći; ivyjev t., test za ispitivanje vremena kravljenja, koagulaza test, test za dokazivanje patogeniteta stafilokoka pomoću koagulaze; koncentracioni t. (Volhard), proba za ispitivanje koncentracione moći bubrega, davanjem samo suhe hrane za izvjesno vrijeme i određivanjem specifične težine izlučene mokraće, kožni t., dijagnostički opit koji se služi ubrizgavanjem malih količina izvjesnih tečnosti u kožu. Ovim testom mogu se utvrditi izvjesne oblasti (ehinokokoza, aktivna tuberkuloza, latentni edemi itd.); Küstner-Prausnitzov t., služi za utvrđivanje alergije. Sastoji se u ubrizgavanju seruma senzibilisane osobe pod kožu zdrave osobe, a poslije 24 časa se na to mjesto unosi odgovarajući antigen. Pri pozitivnoj reakciji (svrab, crvenilo, plik) u pitanju je elergijsko oboljenje; Labbéov t., v. t. opterećenjem glikozom; lepromin-test – Mitsuda, kutana reakcija u lepri koja se dobija ubrizgavanjem suspenzije leproznog tkiva; lutein-test, intrakutana reakcija na sifilis s ekstraktnom kulture spiroheta, Mantouxov t., t. za utvrđivanje postojanja tuberkulozne infekcije u alerije intrakutanom injekcijom razblaženog tuberkulina ili PPD. Na mjestu injekcije pojavljuje se infiltracija i hperemija u slučaju pozitivne reakcije; McClure-Aldrichov t., t. za dokazivanje hidrofilije tkiva pomoću intradermnog ubrizgavanja 0,8%-nog NaCl i oređivanja vremena njegove resorpcije, Meltzer-Lyonov t., t. za ispitivanje lučenja žuči pomoću intraduodenalnog unošenja rastvora magnezijum-sulfata, t. metilenskim plavilom, t. za ispitivanje funkcione sposobnosti bubrega intramuskulnim ubrizgavanjem vodenog rastvora metilenskog plavila. Početak izlučivanja ove boje mokraćom tek poslije 1 časa i u smanjenoj koncentraciji govori za insuficijenciju bubrega. T. m. p. danas je potisnut pouzdanijim testovima. V. t. indigo-karminom; Moroov t., pojava papula na dijelu kože u koju je utrljana tuberkulinska mast. Služi za dijagnostikovanje tuberkuloze ili za utvrđivanje postojanja tuberkulozne alergije. V. pirquetov t., Mantouxov t., v. tuberkulin; Nelsonov t. ili t. imobilizacije treponema (TIT), ovim testom dokazuje se prisustvo imobilizina, specifičnih antitijela, koja se nalaze samo u serumu luetičara i u treponematozama. Nelsonov test je u pogledu specifičnosti i osjetljivosti iznad klasičnih seroloških reakcija, t. određivanjem ikterusnog indeksa, upoređenje boje raznih razblaženja krvnog seruma oboljelog od žutice sa standardnim rastvorom kalijum-bihromata; t. opterećenjem, sastoji se u opterećenju pojedinih organa izvjesnim materijama (šećer, so, voda, bjelančevine) koje ti organi normalno iskorišćuju ili izlučuju. Svrha je o. Da utvrdi funkciono stanje pojedinih organa. Najpoznatiji o. Opterećenjem: test dilucije i test koncentraicje, o. Glikozom itd.; t. opterećenjem glikozom, t. za funkciono ispitivanje jetre. Zasniva se na sposobnosti normalne jetre da zadrži velike količine glikoze i da ih pretvori u glikogen. Normalno, glikemija se vraća na početnu vrijednost 2 časa poslije uzimanja 50 g glikoze. Sin. Labbéov t.; t. opterećenjem levulozom, t. za funkciono ispitivanje jetre kojim se utvrđuje sposobnost jetre da deponuje velike količine unijete levuloze u obliku glikogena; patch t., vrsta kožne probe na alergiju, koja se izvodi tako što se alergenom natopljena gaza pomoću adhezivnog emplastruma drži 24 časa prilepljena uz neki dio kože; Paul-Bunnellov t., metod za utvrđivanje postojanja nespecifičnih antitijela (aglutinina) protiv eritrocita ovce, koja postoje u krvi bolesnika s infektivnom mononukleozom; paulov t., utrljavanje sadržine neke sumnjive vezikulopustule u skarifikovanu korneju zeca. P.t. služi za razlikovanje variole od drugih oboljenja koja daju ularne ospe na koži; t. pjetlove krijeste, doziranje androgena pomoću promjena petlove kreste nastalih pod uticajem toga hormona; Pirquetov t., ograničena zapaljenjska reakcija kože poslije inokulacije tuberkulina skarifikacijom. Služi za ispitivanje stepena alergije prema tuberkulozi; plovni t., potapanje pluća, želuca i crijeva leša novorođenčeta u bistru i hladnu vodu u cilju ispitivanja da li je novorođenče disalo i gutalo vazduh po rođenju. Ako je novorođenče disalo i gutalo vazduh, organi plivaju, a ako potonu, znak je da novorođenče nije disalo ni gutalo vazduh, tj. da po rođenju, nije bilo živo ili sposobno za život. Pri ocjenjivanju rezultata ovog ogleda treba isključiti dejstvo eventualne truleži leša, vještačkog disanja itd.; t. pomoću gvajaka, t. za dokazivanje krvi u stolici. Sin. Weberov t.; t. pomoću kongo-crvenila, t. za utvrđivanje amiloidoze; t. pomoću tri čaše, ispitivanje mokraće koju bolesnik izjutra mokri uzastopno u tri čaše koje se obilježavaju sa I, II, III. U akutnom zapaljenju prednjeg dijela uretre mokraća je mutna u čaši I, dok je u ostalim čašama bistra. U zapaljenju zadnjeg dijela uretre mokraća je mutna u sve tri čaše. Krv u I čaši potiče iz prednjeg dijela uretre, dok se krv koja potiče iz zadnjeg dijela uretre nalazi u sve tri čaše. Končići u trećoj čaši ukazuju na postojanje prostatitisa; potrošnje protrombina t., utvrđivanje preostalog protrombina u serumu. Služi za brzo utvrđivanje hemofilije; protrombinski t., t. za određivanje procenta protrombina pomoću mjerenja protrombinskog vremena dodavanjem oksalatnoj krvnoj plazmi bolesnika tromboplastina i kalcijum-hlorida. Sin. Quickov t.; i Quickov t., v. prorombinski t; Rinneov t., koristi u klinici za utvrđivanje „sprovodne gluhoće“, tj. poremećaja u prenošenju zvuka kroz srednje uho. Sastoji se u upotređivanju kostne i vazdušne sprovodljivosti zvuka. Dijapazon koji je u pokretu stavi se najprije na mastoidni nastavak dok se zvuk čuje a zatim pred ušnu školjku. Ako je zvukosprovodni dio uha normalan, čuće se zvuk, jer je vazdušna sprovodljivost bolja od kostne. Ako se zvuk ne čuje, poremećeno je sprovođenje zvuka kroz srednje uho. Rosebachov t., t. za određivanje inteligencije i emocionalnosti. Ispitivana osoba redom opsiuje deset slika dobivenih pravljenjem mrlja („krmača“) od crnog mastila i mastila drugih boja. Odgovori su standardizovani i klasifikovnai tako da se poslije jedne računske operaicje dobiva slika“ ličnosti u kojoj su neizbježno izražene i sklonosti samog ispitivača, Rumpel-Leedeov t., t. za isptivanje kapilarne rezistencije komprimovanjem nadlaktice pomoću gumene povjeske; Salomonov t., ispitivanje prisustva bjelančevina u želudačnom sadržaju dobivenom ispiranjem želuca pošto 24 časa nije uzimana hrana koja sadrži bjelančevine. Prisustvo bjelančevina ukazuje na vjerovatno postojanje ulcerisanog raka u želucu; Schickov t., služi za utvrđivanje prisustva ili odsustva antitoksina u serumu, odnosno za dokazivanje osjetljivosti prema difteriji. Poziivna reakcija znači da je ispitivana osoba osjetljiva prema difeteriji, dok negativna znači da je imuna; Schimerov t., služi za određivanje jačine lučenja suza. Papirna traka određene dužine i širine stavi se jednim dijelom u konunktivalni špag i posmatra koliko se dio trake ovlaži u toku pet minuta; Schmidtov t., t. koji služi za funkciono ispitivanje egzogenog pankreasa i vrši se na taj način što se u stolici istražuje stepen varenja bjelančevina, ugljenih hidrata i masti poslije specijalne dijete; scratch-t., kožna proba na alergiju. Određeni alergen se stavlja na mjesto koje je površinskim grebenjem postlao sposobno da resorbuje male količine alergena, t. sedimentacije eritrocita, određivanje brzine sedimentacije eritrocita; Trendelenburgov t., t. za otkrivanje insuficijencije zalistaka velike nožne vene; tuberkulinski k. t., vrši se u cilju da se utvrdi da li je neko lice već inficirano tuberkulozom i stepen njegovog imuniteta prema tuberkuloznoj infekciji. Ovi testovi često se nazivaju i reakcijama, urea ciearance-., t., ispitivanje bubrežne funkcije određivanjem zapremine krvi koja se oslobodi svoje ureje u toku jednog minuta. Normalno ova zapremina je prosječno 54 cm, a u podmaklom nefritisu može iznositi samo 9 ml; van den Berghov t., t. za određivanje količine i vrste bilirubina u krvi; direktan t., dodavanje krvnom serumu svježe spravljenog diazoreagensa. Brza pojava plavoljubičaste boje naziva se ranom direktnom reakcijom i ukazuje na prisustvo slobodnog bilirubina u krvi i, prema tome, ne postojanje okluzivnog ikterusa. Crvenkasto obojenje koje počinje kasnije i postepeno prelazi u ljubičasto naziva se poznom direktnom reakcijom, koja ukazuje na oštećenje jetrine funkcije, indirektan t., dodavanje diazo-reagensa filtratu seruma poslije taloženja proteina koncentrovanim alkoholom. Ljubičastocrvena boja koja nastaje odmah ukazuje na prisustvo bilirubina koji je vezan za proteine krvi, kao što je slučaj u hemolitičkoj žutici; Volhardov t., v. dilucioni i koncentracioni t.; t. vrenjem, t. koji se sastoji u izazivanju vrenja glikoze uticajem kvasca. Služi za dokazivanje i kvantitativno određivanje glikoze u nekoj tečnosti, npr. mokraći. Iz zapremine oslobođenog ugljen-dioksida izračunava se količina glikoze u ispitivanoj tečnosti; Weberov t., (1) poređivanje koštane sprovodljivosti istovremeno na oba uha. Vrši se stavljanjem zvučne viljuške u srednju sagitalnu ravan glave. Pri oštećenju sprovodnog aparata (spoljnjeg i srednjeg uha) ton se bolje čuje bolesnim uhom, a pri oštećenju prijemnog aparata (unutrašnjeg uha) zdravim uhom; (2) v.t. pomoću gvajaka; Weinberg-Gheidinijev t., v. Weinbergov t.; Winbergov t., t. fiksacije komplemenata u svrhu dokazivanja einokokoze. Kao antigen služi tečnost ciste ehinokokus čovjeka. Sin. Weinberg-Ghedinijev t.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Tesline struje i teška voda ili dva medicinska pojma poslije: Test i test d-galaktozom. Hvala vam na posjeti!
13366
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |