Medicinska trijaža

Medicinska-trijaza


Opis Pojma: Razvrstavanje povrijeđenih i bolesnih u ratu u grupe (kategorije) prema vrsti povrede ili bolesti, vrsti i hitnosti medicinske pomoći, trajanju liječenja, i prema načinu i pravcu evakuacije. Shodno ovome, trijaža može biti dijagnostička, terapeutska, prognostička i evakuaciono-transportna. Kriteirjum trijaže mijenja se zavisno od sljedećih uslova; broj povrijeđenih i bolesnih u datom periodu na etapi i raspoložive snage i sredstava, kao i stručnost osoblja koje zbrinjava povrijeđene i bolesne, zatim hitnost evakuacije s obzirom na ugroženost etape itd. U povoljnim uslovima trijaža će se usmjeriti k tome da što veći broj povrijeđenih i bolesnih dobije na datoj etapi svu potrebnu pomoć, u protivnom će se odrediti za evakuaciju svi oni kojima nije potrebna neodložna pomoć. Danas se povrijeđeni i bolesni razvrstavaju u četiri kategorije: I k. (oko 40%) obuhvata najlakše ranjenike i bolesnike (manje laceracije i kontuzije, opekotine koje zahvataju manje od 10% površine tijela, ozračeni do 100 r, razne dispepsije, bronhitisi itd.). Ova k. zahtjeva minimalnu medicinsku pomoć, poslije koje dio povrijeđenih i bolesnih ostaje i dalje u jedinici. II k. (oko 15%) obuhvata povrijeđene i bolesne kojima je potrebna neodložna specijalistička pomoć, tj. brzi kratkotrajni zahvati koji mogu spasti život ili očuvati sposobnost ako se primjene blagovremeno. Ovdje spadaju: spoljna krvarenja iz pristupačnih krvnih sudova, traumatske amputacije, mehanički poremećaji u disanju, radioaktivni miksti, akutno popuštanje srca, komplikacije kod nefritisa, obostrani visoki pleuralni izlivi, ozljede nervnim BOT i zagušljvcima i sl. III k. (oko 25%) obuhvata ranjenike i bolesnike kojima se specijalistička pomoć može bez većeg rizika odložiti za izvjesno vrijeme ako su primili opštu medicinsku pomoć; velike povrede mekih dijelova, otvoreni i zatvoreni prelomi velikih kostiju i zglobova, opekotine II i III stepena sa 20 do 40% opečene površine, povrede centralnog nervnog sistema koje nisu u kritičnom stanju, jednostrani pleuralni izlivi, poliserozitisi, akutna reumatička oboljenja, ozračeni od 100 do 400 r itd. IV k. (oko 20%) obuhvata teške povrede organa grudnog koša, penetrantne abdominalne povrede, povrede centralnog nervnog sistema u kritičnom stanju, opekotine II i III stepena iznad 40% površine, ozračeni sa preko 400 r i sl. Ovi povrijeđeni i bolesni primaju opštu medicinsku pomoć, a specijalističku kad se za to ukažu povoljni uslovi. Na svakoj etapi povrijeđeni i bolesni dijele se u grupe prema ishodu i trajanju liječenja. Manji dio vraća se u stroj pošto nije potrenbo dalje liječene ili se zadržava u etapi nekoliko dana; najveći dio evakuiše se na sljedeću etapu i u poljske bolnice radi daljeg liječenja. Zbog posebno karaktera povrede ili oboljenja i zbog posebnog postupka odvajaju se na etapama; a) povrijeđeni i bolesni koji su kontaminirani, b) psihijatrijski bolesnici i c) zarazni bolesnici (ovi se, opet, dijele prema vrsti infekcije).

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Medicinska statistika i Medicinska sestra ili dva medicinska pojma poslije: Medicinska trovanja i Medicinski. Hvala vam na posjeti!
7952
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |