Higijena

Higijena


Opis Pojma: Grana medicine koja ispituje sve štetne uticaje u čovjekovoj okolini i ustanovljava kako oni djeluju ne samo na organizam pojedinca, nego i na pojedine grupe ljudi, veće zajednice i cijelo društvo, i proučava sve potrebne mjere u cilju zaštite ljudskog zdravlja i stvaranja optimalnih uslova za život; duševna h., grana medicine koja se bavi proučavanjem i primjenjivanjem mjera potrebnih za čuvanje duševnog zdravlja. Sin. psihohigijena; građevinska h., dio opšte higijene koji ispituje, proučava i obezbjeđuje higijensku izgradnju i higijensko uređenje prostorija, stambenih i javnih zgrada, radionica, fabrika itd. jednom riječju svih građevina uopšte; individualna zaštita rada, sistem mjera usmjerenih prvenstveno na pojedinog radnika. Ovdje u prvom redu spadaju lična zaštitna sredstva: radna odijela, zaštitne rukavice, zaštitne čizme, cipele, pregače, kapuljače, obrazine, šljemovi, naočari, respiratori, maske (v. maska i Dregerov aparat pod akaratus), antifoni i dr. Lična zaštitna sredstva moraju biti korištena smao za zaštitu od strogo određenih štetnosti i za određeni period. Kad to nije slučaj, ona mogu donijeti više štete nego koristi. Ona se moraju pravilno održavati i popravljati, odnosno na njima se moraju vremenom mijenjati pojedini dijelovi (cjedila u maski ili respiratora) i t. sl. Individualna zaštitna sredstva predstavljaju mjere drugostepenog značaja, budući da su opšte zaštitne mjere daleko efikasnije i dan jihovu insuficijentnost pokušavamo nadoknaditi ličnim zaštitnim sredstvima – individualnom zaštitom koju nije uvijek lako sprovoditi (naporno je raditi 35 godina, uz stalno korištenje individualnih sredstava, pa se zato nastoji da se problem zaštite riješi tzv. kolektivnom zaštitom (v. kolektivna zaštita); industrijska h., dio h. rada kojim se naročito bavi h. rada u raznim industrijama, industrijska higijena, grana medicine koja ispituje ne samo štetne uticaje koji se javljaju na radnim mjestima već i one koji djeluju van uslova rada, a mogu se odraziti na ponašanje radnika za vrijeme rada, na njegovo zdravlje i radnu sposobnost. Ona izučava, pored ovih, i sve druge faktore koji mogu pozitivno djelovati na zdravlje radnika, favorizovati bolju motivaciju i veću produktivnost rada bez negativnih posljedica po zdravlje radnika. H. rada uključuje više medicinskih disciplina a u prvom redu: kliniku profesionalnih oboljenja (otkrivanje ranih znakova profesionalnih oboljenja i trovanja), toksikologiju, industrijsku psihologiju, zaštitnu tehniku i zdravstveno prosvjećivanje. Na tom poslu ona pored medicinskih lica okuplja i psihologe, socijalne radnike i inženjersko-tehničku zaštitu i kroz ambulantno-poliklinički odnosno dispanzerski rad ljekara privrednih organizacija. Ovaj radi na planu integralne preventive i kurativne medicine, ali glavnu pažnju obraća na preventivne mjere; mentalna h., grana medicine koja se bavi razvitkom mentalnog zdravlja i emotivnim rekacijama i navikama; h. mesa, v. meso; h. naelja, dio higijene koji proučava probleme higijenskog uređenja naselja i stara se da se pri njihovoj izgrandji u cjelosti vodi računa o zahtjevima higijene u cilju obezbjeđenja i unapređivanja zdravlja i radne sposobnosti stanovnika nekog naseljenog mjesta, grada ili industrijskog centra. Sin. higijena naselja, komunalna higijena; h. rada, dio h. koji ispituje dejstvo rada na zdravlje radnika i proučava raznovrsne mehaničke, fizičke i hemijske uticaje koji mogu štetno dejstvovati na organizam radnika, na radnu sposobnost i na efekt proizvodnje. H. r. je pretežno preventivna medicinska disciplina. Njen je zadatak da izučava optimalne uslove rada, mjere higijnske i tehničke za otklanjaje štetnih uticaja iz rdne sredine i sprečavanje pojave i razvijanje profesionalnih oboljenja kao i nesrećnih slučajeva pri radu. Sin. profesionala higijena; sanacija radnih prostorija, brižljivo odstranjivanje industrijske prašine, otrovnih gasova i para s radnih mjesta, da bi se spriječilo da radnici udišu ove štetne produkte proizvodnog procesa. To se postizava raznim metodima; ovlaženjem predmeta ili zgodnim dodavanjem ulja koja vežu prašinu; zamjenom ručnog rada mašinskim; upotrebom naročitih aparata za mljevenje materijala, dovođenjem i odvođenjem materijala mehaničkim putem ili pneumatičkim transportom u zatvorenim i nepropustljivim cijevima i mehanizovanim pakovanjem; odvajanjem aparature i mašinerije koja zagađuje vazduh od ostalih radnih prostorija; racionalizacijom rada i promjenom postupka proizvodnje; mehanizacijom i hermetizacijom proizvodnog procesa uz istovremeno odstranjivanje stvorenih štetnih produkata ekshaustorima; vještačkom ventilacijom i klimatizacijom radnih prostorija; seksualna h., dio higijene koji se bavi seksualnim vaspitanjem, unapređivanjem seksualnog zdravlja, individualnom polnom higijenom i polnim odnosima kad su ovi u vezi s individualnim zdravljem i zdravljem zajednice; socijalna h., grana h. koja proučava uticaj socijalnih prilika na zdravlje i preporučuje mjere za suzbijanje socijalnih bolesti. V. medicina, socijalne bolesti (pod bolest); h. stana, dio higijene koji ispituje uticaj stanovanja na čovječije zdravlje i mjere koje obezbjeđuju izgrađivanje zdravih, prostranih, svjetlih, suhih i stetskih stanova, sanitaciju nezdravih i nehigijenskih stanova i potpuno i najbrže odstranjivanje svih mogućih zagađenja i štetnih dejstava iz stanova i njihove okoline; školska h., ispituje sve probleme i pitanja koja se odnose na doba školovanja, preduzima potrebne asanacione i preventivne mjere i nastoji da osigura za svakog učenika, normalnog ili defektnog, snošljive uslove za život, unapređujući tako njihovo izičko, mentalno i socijalno stanje.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Highmoreova šupljina i Highemoreovo tijelo ili dva medicinska pojma poslije: Higijeničar i Higijensko mlijeko. Hvala vam na posjeti!
5495
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |