Filtri

Filtri


Opis Pojma: Cjedila od poroznog mateirjala koja ne propuštaju mikroorganizme, a koja se upotrebljavaju za sterilizaciju nekih tečnosti. Razlikuju se tvrdi, meki i membranski filtri, filtri od tvrdog negleđosanog porculana (Pasteur-Chamberlandovi filtri), filtri od pečene gline (Pukall, Reichel, i Maasenovi filtri razne propustljivosti), filtri od infuzorijske zemlje (Berkefeldovi filtri) filtri od azbesta, meki filtri, Seitzovi filtri; američki brzi f., pješčani filtar određenih dimenzija koji se upotrebljava za brzo prečišćavanje vode za piće. Prečnik čestica pijeska iznosi 0,5-1 mm. A. b. f. djeluje samo mehanički. Cio postupak čišćenja može se podijeliti u 3 faze: I faza, koagulacija, tj. stvaranje taloga, II faza, sedimentacija, istovremeno taloženje stvorenog taloga i suspendovanih čestica u vodi u naročitim basenima za sedimentaciju – taložnicima; III faza, filtracija, cjeđenje kroz pomenute pješčane filtre. Za stvaranje taloga upotrebljava se pri ovoj metodi gotovo uvijek aluminijum-sulfat, stipsa. Na 1 m3 vode dodaje se 10 do 30 g stipse, prema čistoći vode. Stipsa reaguje s kalcijumovim solima, kojih gotovo uvijek ima u vodi, i stvara aluminijum-hidroksid, koji je nerastvorljiv u vodi i taloži se u obliku finih, sivobijelih pahuljica, koje sobom povuku na dno basena na fizički vezane mikroorganizme i druge čestice iz vode. Kod mekih voda radi omogaćavanja i ubrzavanja hemijskog procesa vodi se dodaje malo sode i kreča. Kvadratni metar površine filtra daje za 24 časa oko 120 m3 profiltrovane vode. Iltar se mora čistiti svakih 48 časova. Čišćenje filtra traje 30 do 40 minuta. Filtar zadržava gotovo 99,6% mikroorganizama i sva zagađenja iz vode. A.b.f. upotrebljava se u beogradskom vodovodu; Berkefeldov f., tvrdi f. u obliku svijeće od infuzorijske zemlje. U prometu se nalaze ove varijante: (1) filtar V. grub f. koji propušta neke mikroorganizme, te se stoga najčešće i upotrebljava za razbistravanje nekih tečnosti odnosno za prehodnu filtraciju; (2) filtar N znatno je finiji f. koji ne propušta ni najsitnije mikroorganizme, te se stoga i upotrebljava za sterilizaciju nekih tečnosti putem filtracije; (3) filtar W. Najfiniji f., koji služi za filtraciju virusa; biološki f. prokapnici (eng. „trinckling filiters“), vještački filtri od poroznog materijala iznad kojih se mehanički prečišćene otpadne vode rasprskavaju i procjeđuju, radi oskidacije organskih materija i sprečavanja procesa putrefakcije. Tako prečišćene vode odvode se sistemom kanala; Chamberlandov f., cjedilo cilindričnog oblika (po izgledu podsjeća na svijeću) pripremljeno od neglaziranog proculana ravnomjerne poroznosti. Postoje ovakvi filtri raznog stepena propustljivosti (raznog stepena poroznosti), koji so označeni brojevima i upotrebljavaju se za odvajanje bakterija od okolne tečnosti (sterilisanje pomoću filtrovanja), za odvajanje većih virusa od manjih itd.; membranski f., takođe meki filtri, specijalno izrađeni filtri od kolodijuma koji služe za filtraciju tečnosti koje sadrže ultramikrobe; pješčani f., filtar koji se sastoji od više slojeva, a služi za prečišćavanje površinskih voda, kada se one upotrebljavaju za snabdjevanje nekog centralnog vodovoda. Najniži sloj čini rubo kamenje, drugi sloj krupan šljunak, treći sloj sitan šljunak, četvrti sloj krupan pjesak i peti sloj fii pjesak. Kao filtar djejstvuje samo sloj finog pjeska, dok ostali slojevi služe kao skelet za njegovo nošenje. Visina ovog, petog sloja iznosi 90 do 120 cm, a svih ostalih slojeva 50 do 70 cm. Razlikuju se spori i brzi pješčani filtri. Spori filtri prečišćavaju vodu mehanički. Danas se pri izgradnji postrojenja za prečišćavnaje površinskih voda upotrebljavaju gotovo isključivo ovi posljednji; Seitzovi f., izrađuju se u vidu okruglih ploča od azbesta. Mogu se upotrijebiti samo jedanput. Za njihovo korišćenje postoje metalni aparati raznih veličina. U svakodnenvom radu najviše se koriste Seitzovi ulošci sa oznakom „EKS I“ (malo propustljivi). Filtracija se vrši pomoću povećanog ili smanjenog pritiska (vakuma).

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Filtrat i Filtracija ili dva medicinska pojma poslije: Filum i Fimbria. Hvala vam na posjeti!
4353
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |