Cjepivo

Cjepivo


Opis Pojma: Vakcin (vaccin, vaksen, vacinum), suspenzija oslabljenih oli ubijenih mikroorganizama (bakterija, virusa ili rikecija), koja se obično daje parenteralnim putem za predupređivanje ili liječenje infektivnih oboljenja: antirabični v., spravlja se od kičmene moždine zeca ili ovce zaražene oslabljenim virusom, virus fixe. Upotrebljava se za predupređivanje bjesnila u zaraženih pacijenata ili zagađenih virusom bjesnila. U nas se upotrebljava Hemptov vakcin ili etar-vaksin; antraksni v., kulture Bacillusa antracis oslabljene različito drugim kultivisanjem pri 42°C injiciraju se ovcama, kozama, stoci i konjima da se zaštite od antraksa. Postoje tri jačine vakcina: broj 1 najslabija je i daje se prva, broj 2 i 3 su postepeno nešto jače i daju se u razmaku od 12 dana; autovakcin, vakcin priređen od bakterija svježe izolovanih od bolesnika u upotrebljava se za njegovo liječenje; bakterijski v., standardizovana suspenzija oslabljenih ili ubijenih bakterija koje se injiciraju supkutano, instramuskularno ili intradermalno da se pojača imunost bolesnika protiv dotičnih mikroorganizama, ali ponekad i za izazivanje pirogenog efekta pri liječenju nekih neinfektivnih oboljenja; BCG-v., (Calmette, Guérin), vakcin za profilaktičku inokulaciju male djece protiv tuberkuloze. Sastoji se od živih kultura bovinih bacila tuberkuloze kultivisanih više godina u goveđoj žuči uz dodatak glicerina. Usljed toga virulencija im je znatno oslabila. Po originalnoj metodi vakcin se daje oralnim putem, a daje se i supkutano; cholera-v., spravlja se na različite načine od kultura. Vibrio cholerae i upotrebljava se u profilaktičke svrhe; grip (influenca)-v., za profilaksu upotrebljava se danas uglavnom cjepivo od inaktivisanog virusnog materijala odnosno priređno od virus-kultura dobivenih većinom iz alantoisne tečnosti nasada kokošijih jaja. Cjepivo se pročišćava i inaktiviše formalinom. Ono se priređuje od više tipova virusa, tipa A, tipa B i od više sojeva tipa A. Pored ovog polivalentnog priređuje se prema potrebi i mosupkutano. Živi virusni vakcin protiv gripa spravljen od oslabljenih uzročnika pasažom kroz kokošija jaja, a koji se uvodi intranazalno, nalazi se još u stadijumu ispitivanja; mješani ili polivalentan v., bakterijska vakcina spravljena od više sojeva ili vrsta mikrooorganizama; monovalentan v. spravlja se samo od jednog soja nekog mikoorganizam; morbili-v., zaštitno cjepljenje protiv malih boginja sa živim oslabljenim virusom dugotrajnom pasažom kroz ćelije pilećeg embriona nije dalo još zadovoljavajuće rezultate. Isto se tako i ogledi sa inaktivisanim virusom morbila nalaze u toku ispitivanja; pertussis-v., sterilna bakterijska frakcija ili suspenzija ubijenih uzročnika velikog kašlja Haemophilusa pertussis; poliomijelitisni v., Valkov vakcin, spravlja se od tri tipa virusa poliomijelitisa inaktivisanog formalinom; danas se rijetko upotrebljava iako se smatra da štiti od infekcije; Sauerov v. spravlja se od svježe izolovanih sojevaHaemophilusa pertussis; Sjebinov (Sabin) v., sadrži žive oslabljene tipove virusa poliomijelitisa, dobivene od sojeva koji su u ljudi izazvali klinički laki tok oboljenja; korisno se upotrebljava za sticanje imunosti protiv infekcije, a da pri tom ne postoji opasnost od paraliza koje se javljaju pri prirodnoj infekciji. Vakcin se daje oralnim putem; Sobernheimov v. spravlja se os virulentnog uzročnika antraksa pomješanog sa specifičnim antiserumom; upotrebljava se za imunizaciju stoke protiv antraksa; Staphylococcus-v., bakterijski vakcin spravljen od jednog ili više sojeva stafilokoka; Streptococcus-v., spravljen od kultura streptokoka; TAB-v., polivalentan vakcin koji sadrži ubijene bacile abdominalnog tifusa, paratifusa A i paratifusa B; typhus-v., sterilna suspenzija ubijenih kultura Samonella typhi u fiziološkom rastvoru; upotrebljavase prfilaktično protiv trbušnog tifusa; typhis exanthematicus-v., vakcin protiv pjegavca, danas se upotrebljavaju dva tipa vakcina. A) vakcin od inatrivisanih rikecija (Rickettsieae prowaseki), to je suspenzija rikecija kultivisanih u žumančnoj kesici pilećeg embriona inaktivisanog formalinom ili fenolom, takozvani Koksov (Cox) vakcin; b) v. od živih avirulentnih rikecija provazeki. Za soj E rikecije provazeki, koji je slučajno otkriven pri pasažama kroz žumanačnu kesicu pilećeg embriona, ustanovljeno je da je izgubio patogenu moć, a sačuvao imuniujuću sposobosnot. Materijal iz kultura u jajtetu daje se intrakutano i stvara stanje dugotrajne imunosti; variola-v., spravlja se od limfe iz vezikula kravljih boginja ili od kultura virusa; upotrebljava se za sticanje imunosti protiv variole, velikih boginja.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Civerticulum i Citrus Aurantium ili dva medicinska pojma poslije: Cjepljenje i Cjevanica. Hvala vam na posjeti!
2458
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |