Bolnica

Bolnica


Opis Pojma: Zdravstvena ustanova koja služi za ispitivanje i liječenje odnosno rehabilitaciju bolestnika kojima je potrebna hospitalizacija; dječija b., ustanova za njegu bolesne djece, od novorođenčadi do djece u pubertetu; divizijska b., prihvatna bolnica u diviziji NOV. Primala je ranjenike i bolesnike iz brigadnih ambulanti i mobilnih hirurških ekipa i najveći dio liječila do konačnog ishoda; pred kraj rata (od sremskog fronta) sjedinila se sa hirurškom i higijenskom ekipom u mediko-sanitarni bataljon (danas sanitetski bataljon); duševna b., ustanova u koju se smještaju i u kojoj liječe duševno oboljeli. U ličnom i opštem interesu to često mora da se radi i protivu njihove volje, stoga je d.b. zatvoren zavod. Smještanje u d.b. regulisano je naročitim pravnim propisima. Dok je d.b. ranije služila samo za izolovanje duševnih bolesnika, danas je snabdjevena i uređajima za aktivno liječenje i radnu terapiju, kao i za mještaj neizlječivih bolesnika; evakuacijska b., (EB), poljska sanitetska ustanova većeg kapaciteta čiji je zadatak prijem i trijaža povrijeđenih i bolesnih koji stižu iz sanitetskih stanica i drugih poljskih bolnica. Po potrebi pruža i hiruršku pomoć, naročito hitnu, prije evakuacije povređenih i bolesnih u ustanove zdravstvene službe. Može da pruža i užu specijalističku pomoć kad joj se dodijele ekipe iz odreda ljekara specijalista, hirurška poljska b., (HPB) ustanova za pružanje hirurške pomoći povrijeđenim i bolesnim koji se evakuišu iz sanitetskih stanica, kao i iz BLR i EB (ako se u ovim ustanovama ne mogu obraditi). Zadržava povrijeđene i bolesne sa kraćim rokom liječenja, a ostale upućuje u dublju pozadinu. Može pružati i užu specijalističku pomoć ako joj se dodjeli specijalna ekipa iz OLS (v. OLS); interna poljska b., (IPB), ustanova za dijagnostiku i liječenje internističkih bolesnika koji stižu iz sanitetskih stanica i zadržava bolesnike sa rokom izljećenja do 30 dana, lakše upućuje u BLR, a ostale u dublju pozadinu; lakih ranjenika b. (BLR), ustanova za liječenje lakših ranjenika i bolesnika (izuzev neuro-psihijatrijskih i zaraznih) koji stižu iz sanitetskih stanica i drugih poljskih bolnica, vrši i specijalne pregled i liječi očna i otorinolaringološka oboljenja i povrede, kao i asanaciju zuba i usne duplje. Poseban vid liječenja je fizikalna terapija i rehabilitacija, a režim je za većinu ranjenika i bolesnika (sem ležećih) logorski; opšta b. prima bolesnike s raznim oboljenjima i obično ima po nekoliko specijalističkih odjeljenja; paviljonski tip b., tip b. u kome su bolesničke prostorije smještene u više paviljona zgrada, koji su međusobno povezani. U p.t.b. su osvjetljenje, provjetravanje i izolacija bolesničkih prostorija odlični, izolacija bolesnika se lako sprovodi a mogućnost širenja infektivnih oboljenja je minimalna. Rad p.t.b. je zbog potrebe brojnijeg osoblja nešto skuplji nego u ostalih sistema. Nezgodna mu je strana što zauzima znatne komplekse zemljišta; razvoj b. Prvi počeci b. padaju nesumnjivo u antičko doba. U staroj Grčkoj ljekari i opštine osnivaju jatrije u kojima su se liječili ambulantni bolesnici. Ubrzo zatim u jatrijama je uređena soba za ležanje i liječenje bolesnika. Iz ovih jatrija u IV vijeku razvile su se privatne klinike i opštinske b. U rimskoj imperiji osnivaju se valetudinarije, u kojima su se u prvo vrijeme liječi robovi, a zatim i rimski građani. Avgust, zavođenjem stalne vojske, osniva i vojne b., u kojima su radili ljekari, njihovi pomoćnici i bolničari. U srednjem vijeku osnivaju b. najviše su doprinijeli mnogobrojni hrišćanski kaluđerski redovi. U Raškoj prvu b. osniva kralj Milutin uz manastir god. 1281, dok je u manastiru Hilandaru postojala već od godine 1200. U Hrvatskoj osniva templarski red prvu b. god. 1182. kod Sv. Petra na bojištu u Kninskoj biskupiji. Najstarije b. u Jugoslaviju su: B. milosrdne braće u Zagrebu, iz 1804. i b. u Šapcu, koju je osnovao 1826. god. Jevrem Obrenović; savremena b., moderna b., po svojoj strukturi, organizaciji i djelokrugu rada jednim dijelom socijalno-higijenska, odnosno preventivno-terapijska ustanova. Ona je, prema tome, bitni sastavni dio cjelokupne zdravstvene služb. U organizacionom smislu ona je organska cjelina u kojoj svako odjeljenje funkcioniše u najužoj saradnji sa drugim odjeljenjima a na osnovu utvrđenog plana. B. je, prema tome, preventivni, terapijski naučno-medicinski i pedagoško-med. Centar; specijalne b. (npr. za tuberkulozu, dječije bolnice itd.) bave se liječenjem samo nekih bolesti. V. klinika, poliklinika, ambulanta, dispanzer; zarazna poljska b. (ZPB), ustanova za trijažu i liječenje zaraznih bolesnika koji se upućuju neposredno iz sanitetskih stanica, kao i za dijagnostiku nejasnih slučajeva; pored kliničke ima i bakteriološku laboratoriju. ZPB ima protivepidemijsku funkciju.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Bolne tačke i Boljka ili dva medicinska pojma poslije: Bolničar (bolničarka) i Bolnička baza. Hvala vam na posjeti!
1761
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |