Bolest

Bolest


Opis Pojma: Svako odstupanje od stanja zdravlja. Neki određeni patološki proces koji ima svoje karakteristične simptome i koji može zahvatiti cio organizam ili ostati lokalizovan u pojedinim organima. Uzroci, način razvijanja i prognoza bolesti mogu biti poznati ili nepoznati; Addison-Biermerova bolest., v. anaemia; Adddisonova bolest., bolest koja nastaje usljed teškog, najčešće tuberkuloznog oštećenja nadbubrežnih žlijezda. Simptomi su: mrka obojenost otkrivenih dijelova koje i tamne mrlje na sluznicama, nizak krvni pritisa, digestivni poremećaji, teška iscrpljenost. Sin. bronzana bolest.; Albers-Schönbergova bolest., v. osteopetrosis; Aran-Duchenneova bolest., progresivna mišićna atrofija koja počinje na gornjim ekstremitetima; avijatičarska bolest., tip visinske bolest., specijalno avijatičara, kad se dignu na veliku visinu (sem ako se ne preduzmu naročite mjere); simptomi (teško disanje, tahikardija, poremećaj u sluhu) pojavljuju se i na manjim visinama ako je penjanje naglo. I naglo silaženje izaziva glavobolju, duševni nemir i jaku želju za snom; Ayerzina bolest., sindrom koji nastaje zbog skleroze plućne arterije, a odlikuje se teškom cijanozom i poliglobulijom; Babinski-Fröhlichova bolest., infantilizam hipotalamusnog porijekla (supraselarni kraniofaringeom) u kome dominira gojaznost u predjelu kukova i gornjih udova, pored izrazite zakržljalosti genitalnih organa (hipogenitalizam) i izostajanja drugih sekundarnih polnih odlika; Bangova bolest., zarazno oboljenje krava koje je prouzrokovano klicom Brucella bortus, a na čovjeka se prenosi mlijekom ili dodirom sa zaraženim materijalom koji potiče od oboljelih životinja. Simptomi su remitentna, talasasta groznica, nelagodnost, glavobolja, znojenje, zatvor, slabost i anemija. V. brucellosis; Bantijeva bolest., hronična bolest nepoznatog uzroka, koja počinje povećanjem slezene, malokrvnošću i leukopenijom. U to vrijeme postoji pojačano rapadanje eritrocita i sklonost ka krvavljenjima iz želuca. U docnijim stadijumima javlja se ciroza jetre s ascitesom i žuticom. Sin. splenomegalijska ciroza; Basedowljeva bolest., nastaje usljed pojačanog rada štitaste žlijezde. Glavni znaci su: egzoftalmus, struma, tahikardija, stalno znojenje, mršavljenje, tremor, uzbuđenost i velika uzbudljivost; Bayleova bolest., v. paralysis progressiva; Bechterewljeva bolest., v. spondylarthritis ankylopoetica; Behcetova bolest., sindrom koji se sastoji od povratljivih ulcerozno--erozivnih promjena u usnoj duplji i u predjelu genitalija pri istovremenom postojanju iridociklitisa, koji mahom dovodi do sljepila; Besnier-oeck-Schaumanova bolest., v. sarcoidosis; Biermerova bolest., v. anaemia perniciosa; Bilirothova bolest., v. lymphograulomatosis; Bloch-Sulzbergerova bolest., v. incontinentia pigmenti; Bockhartova bolest., v. impetigo staphylococcica; Bouilandova bolest., v. febris fheumatica; Bouveretova bolest., v. tachycardia paroxismalis; Bowenova bolest., dyskertosis lenticularis, javlja se u vidu diskoidnih ploča koje se sastoje iz papulozno-keratotičnih lentikularnih promjena. U pitanju je intra-epidermanlni epiteliom: Brightova bolest., v. nephritis; Blocqova bolest., v. parapsoriasis en plaques; Brodie-Reclusova bolest., v. mastopathia fibrosa cystica; bronzana bolest., v. Addisonova bolest., Bürgerova bolest., v. thrombangiitis obliterans; Calvé-Legg-Prethesova bolest., v. osteochondritis coxae; Chagasova bolest., v. thyreoiditis parasitaria; Charcotova bolest., v. scelrosis lateralis amyotrophica; Chiarijeva bolest., obliterirajući endoflebitis hepatičkih vena; Cooleyeva bolest., jedna vrsta urođene hemolitičke anemije koja se javlja u zemljama oko Sredozemnog mora (mediteranska anemija); Corriganova bolest., insuficijencija zalstaka aorte; Chronova bolest., v. ileitis; Cruvelihierova bolest., ulceracija koja se nalazi u sluznici želuca, karakteristična po defektu sluznice obično kružnog oblika. Sin. ulcus rotundum ventriculi, ulcus ventriculi, ulcsu simplex ventricali; Cushingova bolest., oboljenje prednjeg režnja hipofize (adenom bazofilnih ćelija), koje ima sljedeće simptome: pretjerana gojaznost i dlakavaost, povišen krvni pritisak, gubljenje polne moći, atrofija kože s crvenkastim borama (striae), pogrbljenost usljed kostne poroze u kičmi. U ovoj bolesti često se nalaze i tumori nadbubrežnih žlijezda: IV venerička bolest., v. lymphogranuloma inguinale; Darierova bolest., v. dyskeratosis follicularis vegetans; dječije bolest., bolesti koje se sreću u dječije doba, tj. od rođenja do puberteta. Najčešće dječije bolesti su zarazne prirode; dekompresijska bolest. 8dizbarizam), poremećaji koji se javljaju u ljudi koji su bili izloženi visokom pritisku vazduha, pri prelasku na normalne uslove. Nstaju kao posljedica nagomilavanja mjehurića, specijalno azota, u krvi i tkivima pri nagloj dekompresiji. Najvažniji simptomi su lokalni bolovi u rukama i nogama i vrtoglavica, a može doći i do paraliza ,gušenja i kolapsa s nesvjesticom; Dercumova bolest., v. adipositas dolorosa; Duhringova bolest., v. dermatitis herpetiformis; Dukesova bolest., v. rubeola scarlatinosa; Duplayova bolest., bolna ukočenost ramenog zgloba. Naziva se još periarthritis humoroscapularis. Etiologija je nepoznata; duševne bolest., psihoze, duševni poremećaji u oblasti svijesti, nagona, afekata, opažanja, mišljenja, pamćenja, volje i inteligencije, nastali dijelom iz unutrašnjih (endogenih), a dijelom iz spoljnih (egzogenih) razloga. Pretežno endogene d.bolest. su: shizofrenija, manijačko-depresivna psihoza i paranoja. Pretežno egzogene d.bolest. su: progresivna paraliza, delirium tremens i komociona psihoza: Economova bolest., v. encephalitis epidemica; Erb-Goldflamova bolest., v. myastenia gravis; Erbova bolest., v. dystrophia musculorum progressiva; esencijalna bolest., bolest. Koja nema očiglednog ili poznatog uzroka. Sin. idiopatska genuina bolest. npr. esencijalna hipertenzija; Franconijeva bolest., vrsta dječije anemije koja liči na pernicioznu anemiju: Feerova bolest., v. acrodynia; Fiessinger-Rendujeva bolest., v. ectodermosis erosiva pluriorificialis; Forthergillova bolest., v. neuralgia; Fourinerova bolest., munjevita gangrena muškog uda kao posljedica akutnih spetičkih stanja: Fox-Fordyceova bolest., kožno oboljenje koje se manifestuje grupisanim, hemisfernim papulama lokalizovanim u predjelima u kojima se nalaze apokrine lojne žlijezde (aksije, perimamilarni, periumblikalni i genitalni predjeli), praćeno intenzivnim svrabom. Javlja se poglavito u žena; Friedreichova bolest., v. ataxia; Gaucherova bolest., displipodoza, čija je glavna karakteristika taloženje kerazina u retikuloendotelnim ćelijama slezene i drugih organa. Bolest ima porodični karakter, počinje u ranom djetinjstvu i odlikuje se velikom slezinom, anemijom i mrkom obojenošću kože; Geisbőckova bolest., v. erythraemia; genuina bolest., v. esencijalna bolest.; Glénaradova bolest., v. splanchnoptosis, enteroptosis; gnjuračka bolest., v. kesonska bolest.; dekompresijska bolest., sin. disbarizam; Gravesova bolest., v. Bazedovljeva bolest.; Grubyjeva bolest., v. microsporia; Guillain-Barréova bolest., v. polyradiculoneuritis; Hallopeauova bolest., v. acrodermatitis suppurativa continua; Hand-Schüller-Cristianova bolest., displidoza usljed poremećaja metabolizma holesterola, koja se ispoljava inspidnim dijabetesom, egzoftalmusom i promjenama na kostima, Hashimotova bolest., v. struma lymphomatosa; hebrina bolest., v. prurigo; Haine-Medinova bolest., v. poliomyelitis anteror acuta; Henochova bolest., v. purpura abdominalis; Herter-Heubnerova bolest., v. coeliakia; Hippel-Lindauova bolest., angiomi i proširenje krvnih sudova mrežnjače s istovremenim agiomima u jetri, mozgu itd.; Hirsch-Prungova bolest., kongenitalno ili, češće, stečeno oboljenje prvih dana ili mjeseci života, čija je karakteristika proširenje i izduženje debelog crijeva i hipertrofija njegova zida. Ove promjene pogađaju samo colon sigmoideum, a rjeđe cijelo debelo crijevo. Smatra se da oboljenje nastaje usljed poremećaja ravnoteže u inervaciji debelog crijeva, s prevagom simpatikusa. Sin. medacolon infantile; Hodgkinova bolest., v. lymphogranulomatosis maligna; Hodgsonova bolest., aneurizma aorte praćena proširenjem i insuficijencijom lijevog srca; idiopatska bolest., v. esencijalna bolest., infektivna bolest., neko oboljenje izazvano određenim patogenim mikrooorganizmom. Prenosi se zaraženim materijalom (sekreti, ekskreti, zaraženi predmeti) ili dodirom zaraženih bolesnika ili kliconoša (zarazna bolest), posredstvom raznih insekata i dr.; Jaffé-Lichtenseinova bolest., cistično rasvjetljenje više kostiju zbog stvarnaja fibroma (u djevastim, pljosnatim i kratkim kostima). Obolijevaju mlade osobe, od 5. do 20. godina života; Kahlerova bolest., v. myeloma; kesonska bolest., koju neki nazivaju ronilačkom bolešću, najpravilnije bolest dekompresije, jer se ne javlja u kesonu i pri ronjenju, već po izlasku iz kesona odnosno skafandra, kada se ovi nepropisno koriste. Azot koji se nagomilava u tkivima iz udahnutog vazduha, a naročito u mastima ili lipidima centralnog nervnog sistema, struji u periodu dekompresije prema plućima i na tom putu formira vazdušne emboluse, koji, prema tome gdje se i u kojoj mjeri njaviše nakupljaju, izazivaju poremećaj u pojedinim tkivima i organima. Klinička slika, prema tome, može biti veoma različita. U njoj najčešće dominiraju znaci: bolovi u zglobovima, abdomenu i u oblasti srca (opasnost začepljenja koronarnih arterija) svrab kože, kravljenja, pareze i paralize kad se ambolusi stvore u centralnom nervnom sistemu. Bolest je teža u starijih osoba sa znacima aterosklerotičkih promjena, u onih s većom količinom masnog tkiva i u osoba koje pate od hroničnog obljenja srca, centralnog nervnog sistema, smanjenja disajne površine pluća. Oni, kao i nepunoljetni, ne bi smjeli da rade u kesonima i kao ronioci. Sin. gnjuračka, ronilačka bolest.; kinetoza, bolest., vožnje, javlja se u većeg broja inače zdravih osoba prilikom vožnje automobilom, brodom ili avionom. Izazvana je nepravilnim ubrzanjima u ranim pravcima. Sile ubrzanja djeluju na polukružne kanale unutrašnjeg uha. Muka, bljedilo, hladan znoj, povraćanje, a ponekad i duševna depresija glavni su znaci bolesti: Klippel.Trenaunayova bolest., v. haemangiestasia osteohypertrophicans; konstitucione bolest., bolesti u čijem postanku u toku igra ulogu i konstitucija; kontagiozne bolest., v. zarazne bolest.; Kümmellova bolest., v. spondylomalacia; Kussmaulova bolest., v. periarteritis nodosa; Laënnecova bolest., v. cirrhosis hepatis; Landryjeva bolest., v. arythrodermia desquamativa; Letterrer-Siewova bolest., retikuloendotelioza bez lipidnih depoa u ćelijama (po čemu se razlikuje od bolesti Hand-Schüller-Cristian). Oboljevaju mala djeca, koja rijetko prežive dvije godine; Lewandowsky-Lutzova bolest., v. epidermodysplasia verruciformis; Littleova bolest., moždana dječija paraliza, oduzetost jedne ili obiju polovina tijela ili oduzetost samo nogu, često praćena umnom zaostalošću. Posljedica je oštećenja mozga u najranijem djetinjstvu (porođajna trauma, encefalitis u intrauterinom dobu ili ubrzo poslije rođenja). Sin. diplegia apstica infantilis; Marfanova bolest., progresivna spastička paraplegija u sifilitične djece, usljed oboljenja piramidnih puteva; Meniérova bolest., hidrops labirinta izazvan poremećajem optoka endolimfe, a praćen zujanjem u uhu, vrtoglavicom, povraćanjem i poremećajem ravnoteže; Mibellijeva bolest., v. parakeratosis; Miescher_lederova bolest., v. granulomatosis disciformis chronica et progressiva. Mikuliezeva bolest., retikuloendotelioza infektivnog porijekla pri kojoj su obostrano zahvaćene suzne i pljuvačne žlijezde; Mitchellova bolest, v. erythromelalgija; Mőller-Barlowljeva bolest., dječiji skorbut. Oboljenje izazvano nedostatkom vitamina c, naročito u odojčadi na vještačkoj ishrani, i to obično u drugoj polovini prve godine života. Karakteristična su subperiostna krvavljenja. V. scorbut; Mondorova bolest., trombolflebitis površinskih kožnih vena u predjelu grui u vidu trakastog zadebljanja, morska bolest. v. naupathia; Morvanova bolest., oblik siringomijelije praćen neobično teškim trofičkim poremećajima na rukama koji ostavljaju osakaćenja i podsjećaju na lepru. V. syringomyelia; Nicolas-Favreova bolest., v. lymphogranulomatosis inguinalis; Niemann-Pickova bolest., bolest koja se javlja u male djece i ispoljava se anemijom, leukocitozom, gorznicom, upovećanjem jetre i slezene i zaustavljanjem rastenja. Vjerovatno je posljedica poremećaja u metabolizmu lipida, koji e nagomilavaju naročito u histicitima. Bolest napreduje brzo i završava se smrću u toku prve dvije godine života. Sin. lipidna histiocitoza; Oguchijeva bolest., veoma rijetko oboljenje udruženo s hemaralopijom u kojoj je očno dno bjelosivkaste boje; Oppenheimova bolest., v. myatonia congenita; Osgood-Schlatterova bolest., osteohondroza apofize tibijalne kvrge. Javlja se u mladih prije nego što apofiza sraste sa metafizom; Oslerova bolest., urođena sklonost razvoju malih telangiektacija na obrazima, nosu, vrhovima prstiju, sluznici iz kojih može da nastupi krvavljenje. Sin. telangiectasia heraditaria haemorhagica. V. endocarditis; Pagetova bolest., (1) ostetis deformans Pageti, deformantni ostitis, distrofija koštanog sistema u vidu razgrađivanja i dgorađivanja kosti koja je nekalcifikovana (osteoid), usljed čega su kosti meke, te se mogu sjeći nožem. Na mjestima opterećenja kost se deformiše. Dograđivanjem, kosti zadebljavaju. Proces se najčešće lokalizuje na kostima lubanje, butnjači, pršljenovima itd. Uzrok je nepoznat; (2) karcinom dojkinog koluta i bradavice, koji u početku ima izgled ekdema, a docnije se stvaraju čvorovi i nfiltrati tumorskog tkiva u dubljim slojevima; Parinaudova bolest., infektivno oboljenje praćeno opštim znacima i zapaljenjm vežnjača sa stvaranjem tipičnih čvorića i granulacija na konjunktivi tarzusa i prelaznih nabora. Pri tome dolazi do oticanja preaurikularnih i submandibularnih limfnih žlijeza, kao i zaušne žlijeze (gl. Parotis); Parkes-Weberova bolest., v. haemangiestasica hypertrophicans; Parkinsonova bolest., v. paralysis agitans; Parotova bolest., v. osteochondritis syphilitica; Pfeiffer-Christian-Weberova bolest., v. panniculitis; Pickova bolest., (1) vrsta ciroze jetre nastala usljed adhezivnog perikarditisa (pseudociroza). V. pseudocirrhosis; (2) psihij.) primarna idiopatska atrofija mozga koja zahvata čeone ili temporalne režnjeve. Prema lokalizaciji atrofičkog procesa mogu se razlikovati razni tipovi: tip sklon glupim vicevima i djetinjastom ponašanju, akinetički tip, afazički tip i agnostički tip. Sin. presenilna psihoza; planinska bolest., simptomi koji se javljaju kao posljedica sniženog parcijalnog pritiska kiseonika na velikim visinama. Glavni simptomi: glavobolja u čeonom predjelu, vrtoglavica, apatija, poremećaji vida i sluha, krvavljenje iz nosa, muka, povraćanje, velika žeđ, cijanoza, dispneja, lupanje srca i mišićna slabost. Poslije nekoliko dana odmora na istoj visini obično iščezavaju svi simptomi: plava bolest., v. coeruleus; polne bolest., v. bolesti, veneričke; Poncetova bolest., tuberkulozni reumatizam zglobova; Potttova bolest., tuberkulozni spondilitis, koji se ispoljava ukočenošću kičmenog stuba, bolom pri pokretu, osjetljivošću na pritisak, katkad apscesima i paralizom donjih udova. Često dovodi do stvaranja grbe. V. gibbus; Pingleova sionalne bolest., bolest. vezane za obavljanje nekog zanimanja a izazvane su stalnim uticajem radne sredine, atmosfere, radnog pribora, hemijskog sastava sirovine, rastvarajuća itd. kojim se radi i dr. V. higijena rada; radijaciona bolest. (bolest zračenja), klinička slika koja se javlja na bazi funkcionih i morfoloških poremećaja usljed dejstva jonizujućeg zračenja na organizam; akutna r.bolest. nastaje kad organizam primi veću dozu zračenja za kraće vrijeme (nuklearna eksplozija, udes od jakih izvora zračenja); simptomi zavise od veličina doze zračenja i mogu imati cerebralni, želudačno-crijevi i hematološki oblik, a klinički tok je vremenski podjeljene u 4 faze: rani simptomi, koji su u direktnom odnosu sa veličinom primljene doze (gađenje, povraćanje, proliv, temperatura, opšta slabost i dr.), latentni period, izraženi klinički simptomi i oporavak ili smrt – zavisno od veličina doze i osjetljivosti orgnaizam; hronična r.bolest. nastaje kad organizam za duži period primi male doze zračenja: poremećaji se kasno ispoljavaju, oštećenja nastaju postepeno (na koži, noktima, očnom sočivu, a kasnije i na krvotvornim i polnim organima), a posljedice mogu biti teške (genetska oštećenja i maligna oboljenja). Sin. bolest zračenja; Raynaudova bolest., bolest. koja nastaje usljed simetričnih vazomotornih poremećaja u arterijama prstiju ruku, prstiju ruku, rjeđe nogu, a pojavljuje se u vidu napada. Ovi se sastoje u bljedilu i hladnoći prstiju, koji poslije mogu postati cijanotični, a ponakad, u poodmaklom stadijum bolesti, nastupa i njihova gangrena. Ove promjene praćene su bolovima, pečenjem i raznim parastezijama: Ricklinghausenova bolest., v. neurofibromatosis, astitis fibrosa generalisata, arthritis deformans neoplastica; Reischannova bolest., v. gastrosuccorrhaea: rendgenska bolest., niz opštih poremećaja nastlaih usljed štetnog dejstva rendgenskih ili radijumskih zrakova. Obično se viša u zračnih bolesnika izvjesno vrijeme poslije dejstva r. Zrakova. Znaci r.bolest. su: muka, glavobolja, zamor, povraćanje, nesvjestica; ponekad se nađu tahikardija, arterijska hipotenzija, dispneja, prolivi i nesanica. Sin. bolest zračenja, rendgenski mamurluk: Ritterova bolest., v. dermatitis exfoliativa; Rogebolest., v. dermatitis exfoliativa; rogerova bolest., urođena srčana mana, mana kod koje postoji komunikacija između komora zbog defekta u međukomorskoj pregradi; Rokitanskyjeva bolest., v. atrophia hepatis flava; rombergova bolest., atrofija jedne polovine lica, nepoznatog porijekla. Sin. hemiatrophia facialis. V. trophoneurosis; ronilačka bolest., v. kesonska bolest.; rudarska bolest., simptomi koji se javljaju u rudara koji naporno rade u vrlo toploj sredini. Glavni simptomi: nesvjestica, lupanje srca, uznemirenost, muka i povraćanje, glavobolja i potpuna sinkopa. Simptomi su posljedica nemogućnosti srca da snabdije mozak, mišiće i kožu dovoljnom kočinom krvi, i suvišnog gubljenja soli i vode znojenjem; Schanzova bolest., slabost kičmenog stuba bilo zbog urođenih nedostataka skeleta (prekobojni pršljen, spina bifida itd.), bilo zbog slabosti ligamentnog aparata itd. Karakteristike su: bol pritisku na kičmeni sub, nesigurnost u otporu leđa pri pasivnim pokretima. Sin. insufficientia vertebrae; Schimmeibuschova bolest., v. mastopathia fibrosa cystica: Schottmüllerova bolest., v. paratyphus; Schőnleinova bolest., v. purpura rheumatica: Schultzova bolest., v. agranulocytosis; Schüller-Cristianova bolest., v. Hand-Schüller-Christianova bolest.; Selter-Swift-Feerova bolest., v. acrodynia; serumska bolest., jedna vrsta alergijske ili anafilaktičke reakcije, koja se javlja poslije parenteralnog unošenja stranog seruma. Simptomi su: edem, urtikarija, bolovi u zglobovima, otok žlijezda, groznica i malaksalost; Sheeehanova bolest., v. Simmondsova b; silosna bolest., (Silofillers disease), profesionalno oboljenje koje se javlja u prvih 7-10 dana poslije stavljanja žita u silose. Uzrok je oboljenja udisanje para azot-dioksida koji se stvara usljed fermentativnih procesa u žitu. Simptomi: edem pluća sa sekundarnim fibroznim obliterirajućim bronhiolitisom. Zaštita: izdašna ventilacija i zabrana ulaženja prvih 10 dana u silos, tek napunjen žitom, bez zaštite; Simmondsova bolest., stanje prevremene senilnosti praćeno psihičkim simptomima, koje nastaje usljed potpune atrofije hipofize. Jablja se poglavito u žena, a ispoljava progresivnim mršavljenjem, prijevremenim starenjem, gubitkom dlaka, gubitkom libida i sniženjem bazalnog metabolizma. Sin. cchexia hypophysaria; spavaća bolest., v. trypanosomiasis, encephalitis lethargica; Spielmeyer-Vogtova bolest., juvenilna amaurotička idiopatija porodičnog karaktera, Sternbergova bolest., generalizovana tuberkuloza limfnih žlijezda praćena otokom slezene. Sin. pseudoleucaemia tuberculosa; Stillova bolest., vrsta hroničnog dječijeg poliartritisa, s otokom lifnih žlijezda i slezene i s nepravilnim temperaturama: Talmina bolest. (Talma). V. myotonia acquisita; tropske bolest., raznovrsne infektivne bolesti koje se javljaju u tropskoj i suptropskoj klimi. Ove klime stvaraju podesno tle za opstanak i razvitak pojedinih prouzrokovača bolesti, kao i neophodnu bilošku podlogu za opstanak i razvitak mnogobrojnih i raznovrsih prenosilaca prouzrokovača nekih infektivnih bolesti. U tropske infektivne bolesti ubrajaju se tripanozomijaze, filarijaze, žuta groznica, lajšmanijaze, tropska malarija, ankilostomijaza i druge, unutrašnje bolest., v. (interna) medicina; Urbach-Wietheova bolest., v. lipoidroproteinosis; Vaquezova bolest., v. erythraemia; Vaquez-Oslerova bolest., v. polycythaemia vera; veneričke bolest., polne bolesti, prenose se najčešće polnim odnosom, ali sem ogu prenijeti i ekstragenitalnim putem. To su syphilis (lues venerea), sifilis, ulcus mole, meki šankr, gonorrhoea (blennorrhagia), gonoreja, kapavac, triper i četvrta polna bolest (poradentitis, morbus Nicolas-Favre); visinska bolest., bolest. prouzrokovana anoksijom, zbog smanjenog napona kiseonika u aftmosferi, koja se javlja na velikim visinama, a najčešće akutno nastupa u avijatičara kad visoko lete, vodena bolest., narodski izraz za anasarku, koja može da se javi pri dekompenzaciji srca, nefrozi i cirozi jetre; u stidnom predjelu i pod pazuhom, von Jakschova bolest., v. pseudoleucaemia infantum; Waldenstrőmova bolest., v. macroglobulinaemia; Weilova bolest. v. spirochaetosis icterohaemorrhaptosis; Werlhoffova bolest., v. thrombocytopenia; Westphal-Strümpelova bolest., v. pseudosclerosis; white spot disease, (eng.), bolest u vidu bijelih pjega, jasno ograničenih, nekoliko milimetara velikih. Porculansko bijele pločice, najčešće na leđima i ramenima. Sin. sclerodermia circucmscripta (lichen sclerosus); Wilsonova bolest., posebna vrsta ciroze jetre praćena degenerativnim promjenama u moždanim jedrima. V. pseudosclerosis; zarazne bolest., infektivne bolesti, koje se prenose direktnim ili indirektnim dodirom bolesnika za zdravim ljudima. Svaka infektivna bolest nije zarazna. Sin. kontagiozne bolest.; Ziehe-Oppenheimova bolest., v. dystonia musculorum deformans.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Bolesnik i Bolesnički dan ili dva medicinska pojma poslije: Boljetica i Boljka. Hvala vam na posjeti!
1757
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |