Acidum

acidum


Opis Pojma: Kiselina, jedinjenje nekog elektronegativnog elementa s jednim ili više atoma vodonika, koji se mogu zamjeniti elektropozitivnim atomima. K. se u vodenom rastvoru disocira uz stvaranje jona vodonika. K. su kiselja ukusa, boju plave lakmusove hartije mijenjaju u crvenu, jedine se s bazama gradeći soli, a s alkoholima gradeći estre; A. aceticum, srićetna kiselina; A. a. concentratum; A. a. glaciale, koncentrisana sićetna kiselina, kaustično sredstvo za skidanje bradavica i žuljeva; A. a. dilutum, razblažena sirćetna kiselina (30%); A. acetysalicylicum, acetil-salcilna kiselina, antipiretik, analgetik i antireumatik. V. Natrii salicylosa; A. α-oxypropionicum, v. A. lacticum; A. arsenicosum, arsenska kiselina, trobazna kiselina. Njen anhidrid je arsen-pentoksid. Soli arsenske kiseline zovu se arsenati. Ni kiseline ni soli ne upotrebljavaju se više u medicini. V. Arseni trioxydum; A. ascorbicum, askorbinska kiselina, vitamin C, izvanredno osjetljiva supstancija koja se, naročito u rastvoru, brzo oksidiše (stoga ima moćno reduktivno djejstvo). Igra važnu ulogu u organizmu pri procesima oksidacije odnosno dehidrisanja i u stvaranju intercelularne supstancije u životinjskom organizmu. Pojačava djejstvo nekih lijekova i smanjuje njihovu toksičnost. Dnevna potreba čovjeka iznosi 50-100 mg. Ima ga dosta u šipcima, crnim ribizlama, paprici, kupusu, karfiolu, kelerabi, spanaću, jagodama, pomorandžama, lumunovima, gloginjama, luku, peršunu i dr. Nedostatak ovog vitamina prouzrokuje skorbut. V. scorbut; A. benzoicum, benzojeva kiselina, monokarbonska aromatična kiselina koja se nalazi u bezojevoj smoli. Čvrsto kristalno tijelo, upotrebljava se u industriji kao konzervans, a u medicini, čisto empirijski, kao ekspektorans; A. β-oxybutyricum, beta-oksibuterna kiselina, jedno od ketonskih tijela koja se nalazu u krvi i mokraći oboljelog od šećerne bolesti. Nataje usljed poremećaja metabolizma masti i bjelančevina i jedan je od uzroka acidoze. V. acidosis; A. boricum, borna kiselina, blago antiseptičko sredstvo, koje se upotrebljava za liječenje rana u obliku masti ili praška za posipanje, pri zapaljenjima sluznica oka, nosa, uva, mokraćne bešike, vagine, materice i rektuma (za ispiranje) i pri nekim kožnim oboljenjima; A. butyricum, buterna k., monokarbonska zasićena k. Nalazi se u obliku estra u maslacu (buteru). Sin. Maslačna kiselina; A. carbolicum, v. phenolum; A. chromicum, hromna kiselina, mrkocrveni kristali, kaustično sredstvo; A. citricum, limunska kiselina, trobazna organska k. Služi za liječenje gastričke ahilije (umjesto hlorovodničke k.); sa šećerom služi za spravljanje osvjećavajućeg pića. Ulazi pored natrijum-karbonata u sastav lijekovak oji se pjenušaju u vodi zbog oslobađanja ugljen-dioksida, kao što je, npr., Magnesii citras effervescens; A. dehydrocholicum, dehidroholna kiselina. Holeretik; A. diaceticum, acetosirćetna k., ketokiselina, nalazi se u mokraći osoba u kojih postoji acidoza, najčešće u dijabetičara; A. diaethylbarbituricum, v. Berbitonum; A. folicum, folna kiselina. Po hemijskom sastavu je petroil-glutaminska k. Spada u vitamine. Nalazi se u zelenom lišću (npr. spanaću), jetri, kvascu itd. Ovo jedinjenje potrebno je za normalno sazrijevanje eritrocita. Njegov nedostatak u organizmu jedna je od uzroka megoblastnih anemija i upotrebljava se za njihovo liječenje. Sin. Lactobacillus casei factor; A. hippuricum, hipurna kiselina, benzoil-glikokol. Nalazi se u mokraći biljoždera; A. hydrochloricum concentratum, koncentrisana sona kiselina (25%); A. h. Dilutum, razblažena sona kiselina (12,5%). Upotrebljava se pri anaciditetu ili hipoaciditetu želudačnog soka, fosfaturiji itd.; A. hydrocynicum, cijanovodonik, HCN, lako isparljiva tečnost koja miriše na gorki badem. Ponaša se kao slaba kiselina. Njene soli zovu se dijanici. Cijanovodonik i cijanidi su vrlo otrovni je smanjuju oksidacionu sposobnost dajući s oksidacionim enzimima kompleksna jedinjenja, usljed čega ovi enzimi ne djeluju. HCN se upotrebljava za dezinsekciju stanova. Nalazi se u oficinalnoj vodi od gorkih badema, V. Aqua Amygdalae amarae; A. lacticum, α-oksipropionska k., mliječna kiselina, bezbojna gusta tečnost koja ima kaustično i dezinficijentno dejstvo. Upotrebljava se pri gingivitisu, aftoznim alceracijama i tuberkulozi larinksa; A. malonicum, malonska k., organska dikarbonska k. Ureid malonske k. je barbiturna k. V. barbiturati; A. mandelicum, fenil-glikolna k., bademska k. Ulazi u sastav homatropina. Njene soli, mandelati upotrebljavaju se u liječenju infekcija mokraćnih puteva; A. nicotinicum, nikotinska kiselina, Vazodilatatorno sredstvo. V. niacin; A. nitricum, azotna kiselina. Upotrebljava se spolja kao kaustično sredstvo; A. n. Fumans, pušljiva azotna kiselina. Upotrebljava se spolja kao kaustik; A. oxalicum, oksalna k., dvobazna organska K. Unesena u organizam, djeluje kao otrov, taložeći kalcijum u obliku nerastvorljivog kalcijum-oksalata; A. p-aminobenzoicum, para-amino-benzojeva k., jedan od faktora iz kompleksa vitamina B. Važan činilac u metabolizmu bakterija, v. sulfonamidi; A. pantothenicum, pantoil-β-alanin, pantotenska k., ranije nazivana antidermatitisni fkator za piliće odnosno faktor protiv sjedih dlaka; jedan je od sastojaka kompleksa vitamina B. Misli se da ovaj vitamin igra ulogu u metabolizmu masti i ugljenih hidrata; A. phenylaethylbarbituricum, v. Phenobarbitonum; A. phenylchinolincarbonicum, Cinchophen, fenil-hinolin-karbonska k., sredstvo s antipiretičkim i antireumatičkim dejstvom koje se zbog izvjesnih otrovnih efekata danas rijetko upotrebljava (uglavnom kod akutnih napada podagre). V. Methylii phenylcinchonas; A. phosphoricum, fosforna k., skraćeno ima za otrofosfornu k., H3PO4, čiji je nahidrid fosfor-pentoksid, P2O5.Sem ortofosforne k., od istog anhidrida izvode se još i prifosforna H4P2O7, i metafosforna k., HPO3; C6H2(NO2)3=H antiseptičko i adstringentno sredstvo. Lokalno ublažava bol. Upotebljava se u liječenju opekotina, u histološkoj tehnici i za spravljanje Esbachovog reagensa; A. picronitricum, v. A. picricum; A. pyruvicum, pirogrožđana k., međuprodukt u metabolizmu ugljenih hidrata; A. salicylicum, salicilna kiselina; upotrebljava se spolja kao keratolitik a služio je kao antiseptik za konzervisanje hrane. V. Natrii salicylas; A. stearicum, stearinska k., prema Ph. Jug. II, smjesa stearinske k. i promjenljivih količina palmitinske i drugih masnih k. Služi za izradu Linimentum Opodeldoch. Sin. A. stearincium stearin; A. sulfuricum, sumporna kiselina; A. tahnicum, taninska k., tanin, adstringentno sredstvo. Lokalno se primjenjuje u obliku rastvora na zapaljenje sluznice i opekotine. Sin. Tanninum; A. tartaricum, vinska kiselina, sastojak ranije oficinalnih prepara Pulvis aërophorus (kipeći ili šumeći prašak) i Pulvis aërophorus Seidlitzensis). U tim praškovima služi kao kiselina, koja po dodatku natrijum-bikarbonata iz ovoga oslobađa ugljenu kiselinu (ugljen-dioksid); A. trichloraceticum, trihlor-srićetna k. Ona služi za taloženje bjelančevina krvi pri raznim analizama krvi. Zbog svoje hidroskopnosti upotrebljava se u odontologiji pri s tavljanju plombi; A. uricum, mokraćna k., 2, 6, 8-trioksipurin, bijel prašak, nerastvorljiv u vodi, nalazi se u mokraći čovjeka a u naročito velikim količinama u ekstrementima reptila i ptica, a sem toga nalazi se u tragovima u krvi. Nastaje u metabolizmu nukleina. Sačinjava velik dio nekih mokraćnih konkremenata. U krvi se nalazi u većoj koncentraciji pri podagri. V. diathesis urica; A. valerianicum, valerijanska k, masna koja se nalazi u korjenu odoljena (Valerianae rhizoma). Postoji u četiri izomerna oblika. Obična valerijanska k. identična je s izovalerijanskom k. V. Valerianae rhizoma; ostale kiseline, čije se ime rijetko upotrebljava u latinskom obliku, vidi pod njihovim imenom (kao, npr. glikolna k.).

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Acidosis i Acidofilan ili dva medicinska pojma poslije: Acidum i Acidum aceticum. Hvala vam na posjeti!
113
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |